Menu

Terms & Conditions

תנאי השימוש באתר

 1. תנאי שימוש - כללי
  1. ברוך הבא לאתר האינטרנט הרשמי של כיכר המדינה www.kikarhamedina.com (להלן: "האתר"). בעלת האתר והמפעילה היא חברת כיכר המדינה אונליין בע"מ (להלן: "החברה" או "המפעילה"). ניתן לפנות אל המפעילה לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.
  2. יש לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה, רכישה, ביצוע פעולה או שימוש בתכניו מעידה על הסכמת ואישור הגולש לכל האמור בתנאי שימוש אלו במלואם. במקרה של אי הסכמה עם אחד מתנאי ההסכם, אין הגולש רשאי להמשיך לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.
  3. תנאי השימוש בצירוף מדיניות הפרטיות הזמינה ב-http://www.kikarhamedina.com/privacy-policy וכל שאר התנאים ופרטי המדיניות של החברה, כפי שיפורסמו באתר מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש"),  מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעיל, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

 

 1. בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:
  1. "תקנון" או "תנאי שימוש" - הסכם זה שבין הגולש לבין המפעיל וכן מדיניות      הפרטיות, ומדיניות המסחר, אליה מופנה הגולש במסגרת הסכם זה.
  2. "תכנים" - כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים.
  3. "משתמש" - כל אדם אשר גולש באתר או בתוכן מתכניו לצורך חיפוש, איתור, קריאה   וכד'.
  4. "מפרסם" - כל אדם ו/או גורם ששמו או שם עסקו מופיעים באתר לשם פרסום חלל פנוי שברשותו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
  5. לשם הנוחות יקראו המשתמשים והמפרסמים יחדיו: "הגולש" או "הגולשים".

 

 1. שינויים ועדכונים
  1. המפעיל שומר על זכותו הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו) וללא הודעה מראש. מבלי לגרוע מן האמור להלן, במקרה של הפסקת השירותים המסופקים במסגרת האתר, או איזה מהם, המפעיל לא יהא אחראי כלפי הגולש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא.
  2. המפעיל שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.

 

 

 1. השימוש באתר
  1. הגלישה לצורך עיון, קריאה והתרשמות באתר, הן מהתוכן המגזיני והן מהתוכן השיווקי מכירתי, הינה ללא תשלום.  
  2. השימוש בשירותי האתר, ובכלל זה בשירותי מכירת הטובין מוגבלים לגולשים מעל גיל 18. בעצם הגלישה לאתר מצהיר הגולש כי גילו מעל גיל 18 וכי השימוש באתר מותר לו על-פי כל דין.
  3. השימוש באתר נועד למטרת קריאה, התרשמות, עיון, ולימוד מהתוכן המגזיני שבאתר, וכן לשם רכישת מוצרי אופנה המפורסמים באתר, והמוצעים למכירה באמצעותו.
  4. השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לגולש, כפי שהוא (AS-IS)  וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, מעת לעת וללא הודעה מראש.
  5. הגולש רשאי להשתמש באתר זה למטרותיו האישיות בלבד וללא אישור החברה אין לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר והגולש מתחייב ששימושו באתר לא יפר זכויות של כל ישות משפטית ו/או אדם אחר
  6. הגולש מתחייב לא לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  7. הגולש מתחייב לא לבצע כל פעולה באתר אלא לפי ההסכמים, ובמיוחד שלא להנגיש לאתר כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("Virus"), תולעים ("Worms"), ואנדלים ("Vandals"), תכנים שיש בהם יישומים מזיקים ("Malicious Applications") לרבות תוכנות-עוינות כגון סוס-טרויאני ("Trojan Horses"),  וכיוצא באלה.
  8. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, הגולש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר, בשירותים או בתוכן האתר (כולם או חלקם):
   1. העתקה, שיחזור, שינוי, עיבוד, תרגום, הנדסה חוזרת (הנדסה לאחור), ביצוע, שיכפול, פרסום ואחסון.
   2. הפצה, שידור, הצגה, של תוכן מהאתר (לרבות מידע הכלול בו) בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
   3. הפעלת או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
   4. כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
   5. כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.
   6. עקיפה או ניסיון עקיפה של כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תנאי השימוש וההסכמים.
  9. עם ביצוע רכישה תהיה באפשרות הגולש להשאיר פרטי יצירת קשר לצורך קבלת פרסומים שונים והודעות על מבצעים באתר, או לצורך ביצוע רכישות עתידיות באופן קל ויעיל יותר. מובהר בזאת כי לגולש ישנה האפשרות שלא להסכים לאפשרות זו. במידה והגולש יסכים לאפשרות זו המפעילה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטים אלו, אלא, אך ורק לצורך שליחת עדכונים, הודעות, פרסומים, מידע שיווקי וכיו"ב במדיה אלקטרונית ו/או אחרת (לרבות, אך לא רק, הודעות SMS, MMS, WAP, דואר אלקטרוני  וכו'). בכל עת, יכול הגולש לפנות למפעיל בכתב לכתובת הדוא"ל: info@kikarhamedina.com בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע. מידע הדרוש למפעיל לשם ניהול עסקיו - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הגולש באתר - יוסיף להישמר אצל המפעיל על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות לגולש.
  10. כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיו של המפעיל, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעיל בכל צורה שהיא.
  11. יובהר כי התמונות המוצגות הן תמונות המוצרים עצמם כפי שבחר המפעיל מאת הספקים שלו, ואותם ספקים מתחייבים לספק לגולש מוצרים התואמים את דרך הצגתם באתר. המפעיל מפקח כמיטב יכולתו על המידע הנמסר ע"י הספקים ועל כן הספקים המספקים סחורה לגולשי האתר באמצעותו, מתחייבים לעמוד במצגים המוצגים באתר, וחלה עליהם אחריות לגבי מצגים אלה ולגבי המוצרים הנמכרים בהתאם להם.

 

 1. רישום לאתר
  1. ההרשמה לאתר תתבצע באחת מן הדרכים הבאות:
   1. באמצעות יצירת חשבון על ידי השלמת פרטי הצטרפות, לרבות סיסמא באתר וקבלת אישור באמצעות הדואר אלקטרוני. 
  2. סימון כפתור אישור תנאי האתר בסיום ההרשמה יהווה אישור לקבלת תנאי השימוש.
  3. יובהר בזאת כי ההרשמה היא תנאי מחייב לביצוע פעולות באתר. 
  4. גולש אשר לא ירשם לאתר, יוכל לצפות בתכנים המפורסמים, הן באלו המגזניים והן באלו השיווקיים. 
  5. יובהר כי עצם הגלישה באתר תהווה אישור לתנאי האתר והסכמה לכל האמור בהם, גם לאל הרשמה וביצוע של רכישה.

 

 1. מכירות המוצרים באתר 
  1. כאמור, המפעילה מאפשרת לרכוש מוצרי אופנה באמצעות האתר באופן אלקטרוני תוך שימוש ברשת האינטרנט.
  2. לכל מוצר המופיע באתר ואשר ניתן לרכוש אותו יהיה דף או אזור נפרד הכולל פרטים הדרושים לצורך קבלת החלטה האם לרכוש אותו (כולם או חלקם, תלוי במוצר)  כגון, אך לא רק, תמונה, מחיר, אמצעי תשלום, זמן אספקה משוער, שם יצרן וכדומה.
  3. המערכת עליה מושתת האתר מבוססת על מלאים הקיימים בפועל אצל ספקי המוצרים בישראל, אולם לעיתים בשל זמני עדכון מערכת, רכישה כפולה וכד' ייתכן ומוצר כלשהו יוצע למכירה למרות שהמלאי אזל, במקרים בהם המלאי יחסר תישלח לגולש הודעה בדבר העיכוב. במקרה זה יוכל הגולש לבטל את הרכישה וכספו יושב במלואו (במידה שחויב)או שהמפעילה לא תחייב את כרטיס האשראי. באפשרותו של הגולש להמתין ולקבל את המוצר לכשיגיע. בכל מקרה מובהר בזאת כי לגולש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ן/אן זכות מכל מין וסוג כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה  לפיצוי בגין העיכוב ובין היתר, לא תהא הזכות לטענות כגון אובדן רווח, ציפייה לקבלת המוצר או רכישת המוצר אצל גורם אחר במחיר גבוה יותר וכדומה.
  4. מובהר כי באשר למחיר המכירה, הרי שמחיר זה כולל בתוכו מע"מ.
  5. המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס  אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
  6. המפעילה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  7. על מנת לבצע רכישה באתר אין חובה לבחור שם משתמש וסיסמא  קבועים וליצור חשבון פעיל, יחד עם זאת, יהיו מקרים בהם לכל הגולשים שנרשמו באתר יוענקו הטבות שונות, בהתאם להחלטת המפעילה.
  8. מובהר בזאת כי לצורך ביצוע הרכישה, נדרש כל גולש להעביר פרטים מהותיים לצורך ביצוע הרכישה כגון, אך לא רק: פרטי זיהוי אישי (מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דוא"ל מספר כרטיס אשראי-מובהר כי בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי לא יימסר לידי המפעילה אלא לחברת הסליקה בלבד). פרטי כרטיס האשראי לא ישמרו אצל המפעילה.
  9. האחריות למסירת פרטים מדויקים ונכונים מוטלת על כתפי הגולש, מובהר בזאת כי במידה ולא יימסרו פרטים נכונים המפעילה אינה יכולה להתחייב על השלמת המכירה של המוצר. מובהר בזאת כי מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
  10. במידה ופעולת הסליקה אינה נעשית באמצעות צדדים שלישיים, כגון PayPal, היא תבוצע באמצעות חברת טרנזילה אינטרספייס עם סיום ביצוע הפעולה ניתן יהיה לראות אישור ביצוע העסקה ובנוסף יישלח אישור בתוך 48 שעות מסיום המכירה אישור על ביצועה לדוא"ל שימסור הגולש.
  11. הודעת הדוא"ל תכלול, בין היתר את פרטי המכירה: מספר הזמנה, פרטי הגולש ופרטי המוצר שרכש. רק קבלת הודעת הדוא"ל מהווה אישור להשלמת המכירה. במידה ובתוך 48 שעות מביצוע ההזמנה לא מתקבלת הודעה כאמור, על הגולש לפנות ולברר הנושא  בכתובת דוא"ל  info@kikarhamedina.com
  12. למרות האמור המפעילה רשאית להפעיל מכירות שאינן מכירה רגילה, כגון, אך לא רק, מכרז, מכירה קבוצתית וכד', כל עוד הודעה מתאימה תופיע בצמוד למוצר האמור.
  13. למען הסר ספק יובהר, כי השלמת הליך הרכישה מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה קיים במלאי בעת השלמת פעולת הרכישה.

 

 1. אספקת המוצרים
  1. לצורך אספקת המוצר עושה המפעילה שימוש בשירותי משלוחים של משלח מטעמה.
  2. המוצר שרכש הגולש יישלח בהתאם לכתובת אותה מסר הגולש, בהתאם למדיניות זמני המשלוח הנקובים באתר המפעילה , אלא אם כן נקבע מועד אחר במסגרת ביצוע הרכישה.
  3. מובהר כי ייתכן אך לא חייב שכל המוצרים יימסרו באמצעות משלוח "24" של דואר ישראל ועל משלוח זה חלים כל הכללים, החבויות וההוראות של דואר ישראל המופיעים במדריך הדואר והמפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למוצר כתוצאה מהמשלוח.
  4. מובהר כי מחיר המוצר אינו מגלם בתוכו את עלות שירות המשלוח 
  5. במידה והאספקה מתעכבת באחריות הגולש ליידע את המפעילה על העיכוב. במידה והגולש אינו מעדכן את המפעילה בתוך זמן סביר ייחשב הגולש כמי שקיבל את המוצר ולגולש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה מהמפעילה בקשר לאי אספקת המוצר במועדו ו/או עקב איחור באספקת המוצר.
 2. ביטול רכישה
  1. ככלל כל מבצע פעולת רכישה זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר וכספו יוחזר לו (למעט עלות משלוח בדואר), כל זאת בתנאי שהמוצר במצב תקין וחדש, לא נעשה בו כל שימוש שהוא וחוזר באריזתו המקורית. מובהר כי המפעילה תסמן את המוצרים בתג חכם המאפשר למדוד את המוצר אך לא להשתמש בו. כל הסרה של התג תחשב כשימוש במוצר, ולא יהיה ניתן להחזירו. במקרה של רכישת הלבשה תחתונה, בגדי ים וכד' לא ניתן יהיה לבטל את העסקה.
  2. המפעילה מבהירה כי מוצר שהשתמשו בו, לא ניתן להימכר כחדש והסרת התג היא בעלת משמעות גם ללקוחות עתידיים ועל כן לא תהא כל סטיה או שינוי מכלל זה, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה. ועל כן מתבקש הגולש שלא להסיר את התג אלא אם הוא בטוח בכך שאין ברצונו לבטל את הרכישה. 
  3. .
  4. על הרוכש המעוניין לבטל עסקה להודיע על כך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני info@kikarhamedina.com.

 

 

 1. ביטול עסקת הרכישה על-ידי החברה.
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקת רכישה שביצע הרוכש, לרבות, אך לא רק באחד מהמקרים המפורטים להלן:
  2. לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי פריט האופנה אזל מהמלאי.
  3. לא נקלטו במערכת האתר פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום ו/או פרטיו המלאים של הרוכש.
  4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי השימוש באתר ו/או בניגוד לכל דין.
  5. בכל מקרה בו גורם מהדרג הניהולי של המפעילה יחליט כי עסקת הרכישה עשויה לפגוע במפעילה בכל צורה שהיא.
  6. הרוכש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
  7. הרוכש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
  8. מחמת "כוח עליון" שלא מאפשר לחברה לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק לרוכש את פריט האופנה ו/או לעמוד בכל התחייבות שלה על-פי ההסכמים. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, נזקי טבע ואירוע ביטחוני.
  9. בוטלה עסקת רכישה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת פריטי האופנה אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 1. אחריות על מוצרים
  1. המפעיל משקיע זמן מאמץ וממון רב בהתקשרות עם ספקים מהשורה הראשונה, שהם יבואנים, או מפיצים של מותגי אופנה מהחשובים והמכובדים. 
  2. מובהר כי האחריות לטיב המוצרים, לאותנטיות שלהם, וכן בכל מקרה של אי התאמה בין המוצר לבין הצגתו, כל פגם או קלקול, קרע או פגם אחר יטופלו ישירות על ידי הספק המספק את הסחורה ואשר משווק אותה מטעם היצרן או בעל המותג.  
 2. תשלום
  1. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ וכל מס שהוא, ומהווים בהתאם למוצרים השונים. 
  2. חיוב המשתמש יתבצע דרך שירותי הסליקה של חברת טרנזילה באמצעות כרטיס אשראי או על ידי חשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר כי פתיחת חשבון PayPal תהיה כפופה לתנאים המפורטים באתר. האתר אינו מהווה צד לכול הסכם בין המשתמש לבין PayPal ואינו אחראי לכל שימוש של המשתמש ב-PayPal.
  3. המפעיל ינפיק חשבונית למשתמש בגין החיוב. 
  4. במקרה בו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש, תבוטל ההזמנה והמשתמש יחויב בדמי ביטול.

 

 1. סריקת רובוטים  (ROBOTS)
  1. סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.
 2. קניין רוחני
  1. למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר, כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעיל. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכיבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות  ובכלל זה צילומי המוצרים המועמדים למכירה, כמו גם צילומים של תכני המגזין שבאתר (), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש (לרבות למפרסם בו) כל זכות שהיא.
  2. נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, 
   טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה,     מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים  וקוד המקור.
  3. חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.
  4. חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.
  5. חל איסור מפורש על שליחה מרובה של מיילים, מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא,  בתפוצה רחבה.

 

 1. פרסומים, קישורים ואתרים של צדדים שלישיים
  1. כל הפרסומים באתר עצמו וכן והמאמרים והקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים, מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם. אין למפעיל כל אחריות לגבי כל אתר או תוכן אחר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעיל כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים, עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפעיל.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעיל מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר נשוא תקנון זה, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל אינו אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לגולש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

 1. תוכן גולשים ותגובות 
  1. המפעיל עשוי להעמיד לרשות הגולשים שירותי קבוצות דיון (להלן: "פורומים"),  
   המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים. למען הסר ספק, המפעיל אינו מחויב להפעיל שירות זה וכן יהא רשאי להגביל את השימוש בו לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא.
  2. למנהל הפורומים יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאת המפעיל) בין היתר, להגביל את אפשרויות הכניסה לפורום וכן להרחיק ממנו משתמשים. כמו כן, לעיתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בפורום. ככל שהוראות אלו סותרות את הוראות תנאי השימוש, יגבר האחרון. 
  3. ככל שניתן יהיה באתר להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, מודעות,  פרסומות, או בכל צורה אחרת שהיא (להלן" "תוכן גולש"), מובהר בזאת כי כל גולש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד.  
  4. לגבי התכנים האמורים בסעיף 15.3 לעיל, ולגביהם בלבד, המפעיל אינו טוען לבעלות עליהם ובהתאם מתחייב הגולש: 
   1. שלא להעלות כל תוכן שאין בידו את מלוא הזכויות ו/או ההסכמות הנדרשות     לשם הצגתו באתר ובאחריות הגולש לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן הגולש כאמור אינו עומדת בניגוד להוראות הדין.
   2. שלא להעלות לאתר ו/או לא לשלב בשירותים כל תוכן אשר הינו פוגעני, דיבתי, 
    פורנוגרפי או עלול לפגוע ברגשותיהם ו/או בזכויותיהם של כל אדם ו/או גורם      שהוא.
  5. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בשום צורה ו/או אופן לכל כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו"ב, אשר עשויים להיגרם לגולש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתוכן גולש אשר יעלה לאתר. 
  6. בעצם העלאת תוכן גולש לאתר, מעניק הגולש למפעיל ו/או למי מטעמו רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצוב תוכן הגולש; את הרשות לפרסם את שם הגולש בקשר לתוכן; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתוכן הגולש לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה מסכים הגולש שלא לנקוט בצעדים כנגד המפעיל ו/או  מי מטעמו, מכל מין וסוג שהוא.
  7. המפעיל רשאי לפקח על תכני הגולשים ולנטר אותם, אך גם אם יעשה זאת, לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של המפעיל בכל האמור ו/או הנוגע לתוכן גולש ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליו, השימוש בו ו/או הצפייה בו. 
  8. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תוכן גולש אשר יימצא על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים ו/או  מפרי זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) ו/או מפרים תנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת. אין באמור כדי להטיל על המפעיל אחריות כלשהי בקשר עם תוכן גולש אשר הוסר מהאתר ו/או לא הועלה לאתר ו/או שונה ו/או נערך ו/או שהגישה אליו נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסר ו/או לא הועלה ו/או שונה ו/או נערך תוכן גולש שאינו פוגע או מפר.
  9. תוכן גולש עשוי להיות חשוף לכל גולש ועשוי להיות פתוח לשימושים של גולשים נוספים לגולש אשר העלה אותו לאתר. הגולש מסכים כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי המפעילה בהקשר זה. מפעיל מבהיר כי הוא לא מתחייב להיענות לבקשת גולש להסיר תוכן שהגולש העלה לאתר.
  10. הגולש מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידו לאתר
  11. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל המפעיל באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.
 2. אבטחה
  1. החברה עושה מאמץ לאבטח את השימוש באתר, את התקשורת דרכו ואת המידע הנמסר לה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת האתר באופן מוחלט ואין היא מתחייבת שהאתר, השירותים, תוכן המשתמש ותוכן האתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל שימוש באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בתוכן המשתמש ו/או בשירותים, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.
  2. כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיו של המפעיל, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעיל בכל צורה שהיא.
 3. אחריות האתר/המפעיל 
  1. יובהר כי האתר נועד במטרה להוות פלטפורמה מגזינית וכן ממשק מכירה מקוון עבור ספקים של אופנה העילית.
  2. המפעילה לא תישא בכל אחריות לכישלון הספקים לעמוד בהתחייבותם לספק מוצרים, בהתאם למפרט ו/או בזמן הקצוב, כפי שסוכם באמצעות האתר. בעצם השימוש באתר, המשתמש מסכים לבצע את הרכישה, תוך לקיחת כל הסיכונים הכרוכים בכך. 
  3. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או המידע המפורסם בו (על ידי משתמש, מפרסם או גורם אחר), השירותים המוצעים בו ו/או דרכו ו/או כתוצאה מהפסקת הנ"ל. 
  4. המפעיל לא יהיה אחראי באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.
  5. הגם שהמפעיל פועל שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעיל בגין טעויות או מידע שגוי, או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
  6. הגולש נותן הסכמתו לכך שהמפעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלו, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
  7. הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעיל.
  8. המפעיל אינו מציג מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעיל.
  9. המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעיל.
  10. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת המפעיל, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותו. לפיכך, לא יהיה רשאי להעלות כלפי המפעיל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת המפעילה.
  11. האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעיל ו/או אשר יוענקו לו בעתיד על-פי כל דין.
 4. אחריות הגולש
 5. פרטיות
  1. מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בתקנון הפרטיות כאן http://www.kikarhamedina.com/privacy-policy , מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, וללא הודעה מראש.
  2. הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.
 6. אתרי צד שלישי ומשואות רשת
  1. במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.
  2. מידע זה מועבר אוטומטית, ואין למפעיל או לאתר כל אחריות לגביו, או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעיל, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים אין ולא תהיה למפעיל או לאתר כל אחריות.

 

 1. כללי
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או  מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
  2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
    פרשנות.
  3. למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.
  4. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
  5. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  6. תחום שיפוט. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.
  7. פרשנות. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יקוים התנאי האמור לפי הפרשנות המרחיבה ביותר המותרת לפי דין, וככל שלא ניתן לפרש את התנאי כאמור ולקיימו, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר כמחליף את התנאי שנמחק או הוסר. תנאי השימוש וההסכמים מהווים את ההסכם המלא בין הגולש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכן האתר.
  8. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@kikarhamedina.com וייעשו מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.