Menu

Privacy policy

מדיניות פרטיות

כיכר המדינה אונליין בע”מ  (להלן: "מפעילת האתר" או "המפעילה"), מכבדת את פרטיות גולשיה ועושה את מירב המאמצים על מנת לשמור על פרטיות הגולשים באתר זה המופעל על ידה (להלן: "האתר"). לשם כך, בין השאר, נוסחה מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

 

 1. הסכמה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש.
  1. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ותנאי השימוש הזמינים ב- http://www.kikarhamedina.com/conditions-of-use (להלן: "ההסכמים") חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי לוח (טאבלטים) למיניהם וכיוצא בזה). 
  2. כל ניסיון לעשות שימוש באתר, בשירותים, בתוכן המשתמש או בתוכן האתר (כהגדרתם בתנאי השימוש) מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולהסכמים ואישור המשתמש כי יפעל לפיהם וכי הינו מאשר לחברה לפעול (ולעשות שימוש במידע אישי ובנתונים שהחברה אוספת) לפיהם. אם המשתמש אינו מסכים להסכמים, עליו להפסיק ולהימנע מהשימוש באתר.
  3. המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שנודעה להם בתנאי השימוש.
 2. רישום לשירותים ושימוש במידע
  1. חלק מהשירותים באתר טעונים או מאפשרים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרש הגולש (בין אם מדובר ברוכש או בגולש המעוניין להרשם כמנוי לשירותי מידע) למסור פרטים אודותיו, כדוגמת: שם, כתובת, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני של הגולש ופרטים נוספים ביניהם גם פרטים המאפשרים ביצוע מכירה ותשלום. חלק מהשדות הינם שדות חובה ולפיכך ללא מסירת הפרטים הנדרשים במסגרתם לא יוכל הגולש לבצע רישום לאתר. עם זאת, המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר באתר והנאסף באמצעות האתר לצרכי ומטרות האתר. 
  2. במקרה של רישום באמצעות אתר אחר, ינטלו מאותו האתר הפרטים שיפורטו בהודעת ההסכמה של האתר, ובכפוף לתנאיו.

 

 1. מסירת מידע לצד שלישי

המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: 

 • במקרה שתאשר למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים. 
 • במקרה בו כניסתך לאתר ו/או התקשרותך עם המפעילה היו דרך אתר אינטרנט של מפעיל אחר או דרך אתר משותף של המפעילה עם מפעיל אחר.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 
 • אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת המפעילה למסור מידע; 
 • בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 
 • המפעילה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

 

 1. מידע אישי
  1. נתונים אישיים מזהים אודות הגולש (להלן: "מידע אישי") יאספו ויישמרו אך ורק אם מסר אותם הגולש מיוזמתו. הגולש אינו נדרש למסור את המידע האישי לפי חוק, אך אם יבחר שלא למסור מידע אישי במקום בו הוא נחוץ לתפעול השירות המוצע באתר, ייתכן כי לא יוכל ליהנות מהשירותים אותם מציעה החברה לגולש.
  2. מידע אישי שהחברה אוספת אודות הגולש:
   1. שם פרטי ושם משפחה.
   2. כתובת.
   3. כתובת דוא"ל.
   4. מספר טלפון.
   5. תאריך לידה.
   6. מספר תעודת זהות.
  3. מידע אודות העברות כספיות ו/או חיובים שביצע הגולש באתר או תוך שימוש בשירותים (לדוגמא תוך רכישת פריטי אופנה), לרבות היסטורית חיובים באמצעי התשלום באתר, סיבת התשלום וכיוצא בזה. 
  4. מידע אישי שהועבר למפעילה במהלך התכתבויות עם הגולש, בלוגים, פורום או פניה לשירות הלקוחות של המפעילה.
  5. מידע אישי נוסף שעלולה לדרוש המפעילה מהגולש, במידה והיא סבורה כי מידע אישי דרוש לאימות זהותו של הגולש.
  6. מידע אישי ששותף בחשבונות הרשתות החברתיות של המשתמש או שהועבר לחברה לאחר התחברות המשתמש לאתר דרך הרשתות החברתיות או שהועבר לחברה לאחר שהמשתמש ביצע רכישה ו/או מכירה של פריט אופנה באמצעות הרשתות החברתיות (להרחבה, אנא ראה סעיף ‏6 להלן).
  7. מידע אישי נוסף, בהתאם לאישור ולהסכמת הגולש ו/או כפי שנדרש ו/או מותר על-פי חוק.
  8. המידע האישי שימסור הגולש בעת שימושו באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או בעת יצירת חשבון המשתמש, יישמרו במאגר המידע הרשום של החברה, שבין מטרותיו ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות החברה. 
 2. השימוש בנתונים ובמידע אישי. 
  1. המפעילה תעשה שימוש בנתונים למטרות המפורטות להלן:
   1. עיקר המידע שנאסף מעצם שימוש הגולש באתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה את המשתמש אישית, ונועד כדי להתאים את האתר והשירותים המוצעים בו להעדפות ולצורכי הגולש.
   2. השימוש, הניהול וההפעלה התקינים של האתר והשירותים, לרבות שיפור חווית הגולשים, טיפול בתקלות ואימות פרטי חשבון המשתמש;
   3. שיפור והעשרת האתר והשירותים, ובכלל זה יצירת שירותים ותכנים חדשים, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים;
   4. ביצוע סקרים וסטטיסטיקות, לצרכי שיווק לצרכים פנימיים של המפעילה ולצורכי מסירתו למפרסמים חיצוניים; 
   5. מתן שירות לקוחות, תמיכה וייעול ההתקשרות עם המפעילה;
   6. שליחת עדכונים, הודעות, ניוזלטר ומידע נוסף לגולשים אודות האתר ו/או השירותים;
   7. הצגה ו/או שליחה אל הגולשים חומרי שיווק ופרסום, כאשר הגולש עושה שימוש באתר ו/או בשירותים.
   8. שליחת חומרי שיווק ופרסום לגולש  באמצעות  מסרונים ודוא"ל;
   9. יצירת קשר עם המשתמש, כאשר החברה סבורה שדבר זה הכרחי;
   10. ציות לדין החל ולסייע לרשויות האכיפה הרלוונטיות, כאשר המפעילה מתבקשת לכך על-פי דין;
   11. כאשר נדרשת המפעילה לעשות זאת למניעת שימוש לרעה בשירותים;
   12. לצורך פעולה במקרה של מחלוקת ו/או הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בין הגולש לבין המפעילה או בין הגולש לבין גולשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לאתר, לשירותים ולהסכמים;
   13. מטרות אחרות. 
 3. עוגיות
  1. במהלך הגלישה באתר, ייתכן והאתר יאחסן אוטומטית קובץ "עוגיה" במחשב הגולש. קובץ זה מכיל מידע לגבי הגלישה של הגולש ברחבי האתר, כגון באיזה דפים ביקר וכו'. מידע זה עוזר למקסם את חווית המשתמש של הגולש באתר.
  2. הגולש יכול למחוק את העוגיה בכל שלב מהמחשב שלו. כמו כן, יכול הגולש לבחור מראש שלא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות במחשב שלו, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה במחשב של הגולש. יחד עם זאת, נטרול אפשרות אחסון העוגיות עלול לגרום לכך כי הגולש באתר לא יוכל להשתמש מהשירותים והתכונות המופיעים באתר או בקישורים לו, כולם או חלקם.
 4. פניות בנושאי פרטיות
  1. שאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר וכן לתלונות בנושא יש לשלוח לכתובת הדוא"ל info@kikarhamedina.com

 

 1. זכות לעיין במידע
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
  2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. המפעילה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה המפעילה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לידיעות אינטרנט לפעול כאמור.
  3. שינויים במדיניות הפרטיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. 
  4. תחום שיפוט. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.
  5. גולשים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.